Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 138 kết quả
Journal of Plant Molecular Breeding
Tác giả:
Xuất bản: : Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant biotechnology
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Biotechnology of Crucifers [electronic resource]
Tác giả: Surinder Kumar Gupta
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Handbook of Plant Biotechnology
Tác giả: Christou Paul, Klee Harry
Xuất bản: : Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.6
 
Plant biotechnology and transgenic plants
Tác giả: W Barz, Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Biotechnology and Biodiversity [electronic resource]
Tác giả: M R Ahuja, KG Ramawat
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : SpringerOpen, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture
Tác giả: Denis J Murphy
Xuất bản: Cambridge: New York Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Plant Biotechnology Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Biotechnology and plant genetic resources : conservation and use
Tác giả: J A Callow, H J Newbury, Brian Ford-Lloyd
Xuất bản: Oxon New York: CAB International, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục