Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thiết Sơn, Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Việt Khôi, Phùng Xuân Nhạ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
No space, no choice, no jobs, no logo : taking aim at the brand bullies
Tác giả: Naomi Klein
Xuất bản: Toronto: Vintage Canada, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Stories of globalization : transnational corporations, resistance, and the state
Tác giả: Alessandro Bonanno, Douglas Constance
Xuất bản: University Park Pa: Pennsylvania State University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.88
 
Moralizing the corporation : transnational activism and corporate accountability
Tác giả: Boris Holzer
Xuất bản: Cheltenham Glos UK Northampton MA: Edward Elgar, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Multinational enterprises in emerging markets
Tác giả: Yadong Luo
Xuất bản: Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
International business and the eclectic paradigm : developing the OLI framework
Tác giả: John Cantwell, Rajneesh Narula
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
The global environment of business
Tác giả: Frederick Guy
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
In the hurricane's eye [electronic resource] : the troubled prospects of multinational enterprises
Tác giả: Raymond Vernon
Xuất bản: Cambridge MA: Harvard University Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Resolving transfer pricing disputes : a global analysis
Tác giả: Eduardo Baistrocchi, Ian Roxan
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Value creation in multinational enterprise
Tác giả: Jongmoo Jay Choi, Reid W Click
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier JAI, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
1

Truy cập nhanh danh mục