Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Selection methods in plant breeding
Tác giả: Izak Bos, P D S Caligari
Xuất bản: Springer: Dordrecht, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Molecular farming in plants : recent advances and future prospects
Tác giả: Aiming Wang
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.523
 
Seeds of concern : the genetic manipulation of plants
Tác giả: David R Murray
Xuất bản: Sydney NSW Wallingford Oxon UK New York: University of New South Wales Press CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Sản xuất hạt giống và công nghẹ hạt giống
Tác giả: Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Giáo trình chọn giống cây trồng
Tác giả: Vũ Đình Hoà, Nguyễn Văn Hoan, Vũ Văn Liết
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Công nghệ gen trong nông nghiệp
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung
Xuất bản: Huế: , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Application of Molecular Methods and Raman Microscopy : Spectroscopy in Agricultural Sciences and Food Technology
Tác giả: Biljana Vucelić-Radović, Dejan Lazić, Dejan Lazić, Miomir Nikšić, Miomir Nikšić, Biljana Vucelić-Radović
Xuất bản: London: Ubiquity Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding [electronic resource] : Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Xây dựng phương pháp phát hiện thực phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật dựa trên trình tự promoter 34S-FMV
Tác giả: Trần Quang Phát, Phạm Vũ Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục