Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 62 kết quả
Safe Food
Tác giả: Lorenzo Carcaterra, Lorenzo Carcaterra cm
Xuất bản: : University of California Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  363.1926
 
Microbial food safety : an introduction
Tác giả: Steffen Backert, Omar A Oyarzabal
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Pocket dictionary of food safety
Tác giả: Jeffrey T Solate
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Improving the safety of fresh fruit and vegetables
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1929
 
Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.192
 
Organic production and food quality : a down to earth analysis
Tác giả: Robert Blair
Xuất bản: Ames Iowa: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
America's food : what you don't know about what you eat
Tác giả: Harvey Blatt
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
Food safety in the hospitality industry
Tác giả: Tim Knowles
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
An toàn vệ sinh thực phẩm
Tác giả: Dương Thanh Liêm, Chu Thị Bích Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Handbook of meat, poultry and seafood quality
Tác giả: Leo M L Nollet
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục