Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
Fundamentals of Corporate Finance
Tác giả: Stephen A Ross, Bradford D Jordan, Randolph W Westerfield
Xuất bản: Boston: McgrawHill Companies, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand P Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Johns Hopkins textbook of cardiothoracic surgery
Tác giả: David D Yuh
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
Introduction to management science : a modeling and case studies approach with spreadsheets
Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier
Xuất bản: Dubuque: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  658.4032
 
Vector mechanics for engineers. Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Fundamentals of Cost Accounting
Tác giả: Michael W Maher, William N Lanen, Madhav V Rajan
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Fundamental Accounting Principles. Volume 1Chapter 1-12
Tác giả: Kermit D Larson
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Management Information Systems For The Information Age
Tác giả: Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald J McCubbrey
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Thermodynamics : An Engineering Approach
Tác giả: Yunus A Cengel, Michael A Boles
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4021
 
Business Communication Design
Tác giả: Pamela Angell
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục