Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.620002 giây)
Methods of text and discourse analysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.4101
ISBN: 0761964827
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
How Hollywood works
Tác giả: Wasko Janet,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2003
Ký hiệu phân loại: 384.80973
ISBN: 076196813X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Understanding health :a sociological introduction
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2002
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0761973060
Bộ sưu tập: Tham khảo
The modern British party system
Tác giả: Webb Paul,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2000
Ký hiệu phân loại: 324.241
ISBN: 0803979436
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Foundations of qualitative research :interpretive and critical approaches
Tác giả: Willis Jerry,
Thông tin xuất bản: Thousand Oaks Calif London : SAGE , 2007
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781452230108
Bộ sưu tập: Tham khảo
Encyclopedia of race and crime
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : SAGE , c2009
Ký hiệu phân loại: 364.973089
ISBN: 1412950856 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
A conceptual guide to statistics using SPSS
Tác giả: Berkman Elliot T,
Thông tin xuất bản: Los Angeles : Sage , 2012
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781412974066 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Politics and society in South Africa : a critical introduction
Tác giả: Glaser Daryl,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : Sage , 2001
Ký hiệu phân loại: 968
ISBN: 0761950168
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Digital aesthetics
Tác giả: Cubitt Sean,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 1998
Ký hiệu phân loại: 303.4834
ISBN: 0761958991 (hbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Mass imprisonment :social causes and consequences
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London Thousand Oaks Calif : SAGE , 2001
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0761973230
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục