Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 3341 kết quả
Managing public debt : from diagnostics to reform implementation
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Attitudes and opinions
Tác giả: Stuart Oskamp, P Wesley Schultz
Xuất bản: Mahwah NJ: L Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
Strategic public finance
Tác giả: S J Bailey
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Public Relations
Tác giả: Dan L Lattimore, Otis W Baskin
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  659.2
 
Asian Yearbook of International Law, Volume 1 (1991)
Tác giả: Ko Swan Sik, MCW Pinto, MCW Pinto, Ko Swan Sik, JJG Syatauw, JJG Syatauw
Xuất bản: he Netherlands: Brill, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America
Tác giả: Gilles Carbonnier, Campodónico Humberto, Campodónico Humberto, Gilles Carbonnier, Tezanos Vázquez SergioTezanos Vázquez Sergio
Xuất bản: LEIDEN BOSTON: Brill, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.927
 
The public relations writer's handbook : the digital age
Tác giả: Merry Aronson, Carol Amos, Don Spetner
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  659.2
 
Public relations, society & culture : theoretical and empirical explorations
Tác giả: Lee Edwards, Caroline E M Hodges
Xuất bản: London New York: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Planning and managing public relations campaigns : a strategic approach
Tác giả: Anne Gregory
Xuất bản: London Philadelphia: Kogan Page, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Public relations metrics : research and evaluation
Tác giả: Betteke van Ruler, Ana Tkalac Verčič, Dejan Verčič
Xuất bản: New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2072
 

Truy cập nhanh danh mục