Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 737 kết quả
Frameworks for thinking [electronic resource] : a handbook for teaching and learning
Tác giả: David Moseley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.1523
 
Encyclopedia of educational psychology
Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1503
 
Encyclopedia of American education
Tác giả: Harlow G Unger
Xuất bản: New York: Facts On File, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.97303
 
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Effective character education : a guidebook for future educators
Tác giả: Merle Schwartz, Merle Schwartz
Xuất bản: Boston: MHHE, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.114
 
The end of education : redefining the value of school
Tác giả: Neil Postman
Xuất bản: New York: Knopf, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Understanding effective learning : strategies for the classroom
Tác giả: Des Hewitt
Xuất bản: Maidenhead Berkshire England New York: McGraw HillOpen University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.152
 
Fear of math : how to get over it and get on with your life
Tác giả: Claudia Zaslavsky
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
How students learn : history, mathematics, and science in the classroom
Tác giả: John Bransford, Suzanne Donovan
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Phạm Chí Cần, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  370.113
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục