Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Master math [electronic resource] : business and personal finance math
Tác giả: Mary Hansen
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Essentials of math with business applications
Tác giả: Marceda Nelson, C George Alvey, Calvin M Hoy
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Business math for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01513
 
Phân tích định lượng trong kinh doanh
Tác giả: Trần Tuấn Anh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.0151
 
Practical business math procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  650.01513
 
Business Communication Today
Tác giả: Courtland LBovée
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.014
 
College Mathematics with Business Applications
Tác giả: Kathleen N Noble
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Vocabulary basics for business
Tác giả: Cox Barbara G
Xuất bản: : Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  650.01
 
Business Math Handbook and Study Guide to Accompany : Practical Business Math Procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  650.01513
 
Practical Business Math Procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục