Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 103 kết quả
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of African religion
Tác giả: Molefi K Asante, Ama Mazama
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.603
 
Children, welfare and the state
Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Encyclopedia of human geography
Tác giả: Barney Warf
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Jeremy J Foster, Emma Barkus, Christian Yavorsky
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Lust : what we know about human sexual desire
Tác giả: Pamela C Regan, Ellen Berscheid
Xuất bản: Thousand Oaks Calif London: Sage, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Sonja V Batten
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 F-659
 
Digital aesthetics
Tác giả: Sean Cubitt
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.4834
 
Cultural studies : theory and practice
Tác giả: Chris Barker
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Sage, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Organizational culture in action : a cultural analysis workbook
Tác giả: Gerald W Driskill, Angela Laird Brenton
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục