Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Handwriting : the way to teach it
Tác giả: Rosemary Sassoon
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Paul Chapman Pub Sage Publications, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.62
 
Children, welfare and the state
Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Jeremy J Foster, Emma Barkus, Christian Yavorsky
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Lust : what we know about human sexual desire
Tác giả: Pamela C Regan, Ellen Berscheid
Xuất bản: Thousand Oaks Calif London: Sage, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Sonja V Batten
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 F-659
 
Production of culture/cultures of production
Tác giả: Paul Du Gay
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Sage in association with the Open University, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.3
 
Digital aesthetics
Tác giả: Sean Cubitt
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.4834
 
Cultural studies : theory and practice
Tác giả: Chris Barker
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Sage, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306
 
Developing thinking in algebra
Tác giả: John Mason, Alan Graham, Sue Johnston-Wilder
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Open University in association with Paul Chapman Pub Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0071
 
Teaching secondary English
Tác giả: Mark A Pike
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: P Chapman Pub Sage Publications, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.00712
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục