Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource]
Tác giả: Tom Denton
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: ButterworthHeinmann, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
Tác giả: Hua Zhao
Xuất bản: Cambridge England: Woodhead Pub Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Understanding automotive electronics
Tác giả: William B Ribbens, Norman P Mansour
Xuất bản: Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Automotive electrical handbook
Tác giả: Jim Horner
Xuất bản: Tucson AZ: HPBooks, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Modern diesel technology : electricity & electronics
Tác giả: Joseph A Bell
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Thực hành điện, điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Lam Yên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Giáo trình trang bị điện ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Chất
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Classroom manual for automotive electricity & electronics
Tác giả: Barry Hollembeak
Xuất bản: New York: Delmar, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục