Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Selection methods in plant breeding
Tác giả: Izak Bos, P D S Caligari
Xuất bản: Springer: Dordrecht, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Molecular farming in plants : recent advances and future prospects
Tác giả: Aiming Wang
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.523
 
Seeds of concern : the genetic manipulation of plants
Tác giả: David R Murray
Xuất bản: Sydney NSW Wallingford Oxon UK New York: University of New South Wales Press CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Sản xuất hạt giống và công nghẹ hạt giống
Tác giả: Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Giáo trình chọn giống cây trồng
Tác giả: Vũ Đình Hoà, Nguyễn Văn Hoan, Vũ Văn Liết
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Công nghệ gen trong nông nghiệp
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung
Xuất bản: Huế: , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Lê Duy Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Seeds : biology, development and ecology
Tác giả: Steve W Adkins, Sarah Ashmore, Sheldon C Navie
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.521
 
Industrializing organisms : introducing evolutionary history
Tác giả: Susan R Schrepfer, Philip Scranton
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục