Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.3900004 giây)
Combinatorics of coxeter groups
Tác giả: Bjorner Anders,
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 3540442383
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122019 Định dạng: PDF
Topological methods in group theory
Tác giả: Geoghegan Ross,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122000 Định dạng: PDF
Lie groups, Lie algebras, and their representations
Tác giả: Varadarajan V S,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1984
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122173 Định dạng: PDF
Topological Groups. Advances, Surveys, and Open Questions
Tác giả: Morris Sidney,
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9783038976448
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quantum groups
Tác giả: Kassel Christian,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1995
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122141 Định dạng: PDF
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles
Tác giả: Fell J M G,
Thông tin xuất bản: Boston : Academic Press , 1988
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0122208552
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 119103 Định dạng: PDF
Lie groups, Lie algebras, and representations : an elementary introduction
Tác giả: Hall Brian C,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0387401229
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122121 Định dạng: PDF
Symmetry, representations, and invariants
Tác giả: Goodman Roe,
Thông tin xuất bản: Dordrecht Netherlands New York : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9780387798516
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122003 Định dạng: PDF
Several complex variables and Banach algebras
Tác giả: Alexander Herbert,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 1998
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0387982531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122044 Định dạng: PDF
An invitation to C*-algebras
Tác giả: Arveson William,
Thông tin xuất bản: New York : SpringerVerlag , 1976
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 122206 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục