Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 233 kết quả (0.6875458 giây)
Object Oriented Analysis and Design with Applications
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 020189551X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17759 Định dạng: PDF
Python Programming with the Java™ Class Libraries : A Tutorial for Building Web and Enterprise Applications with Jython
Tác giả: Hightower Richard,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0201616165
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7920 Định dạng: CHM
TCP/IP Illustrated, T.2 - The Implementation
Tác giả: Wright Gary R,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Addison Wesley , 1995
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 020163354X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7921 Định dạng: CHM
Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams
Tác giả: Stott Will,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321418506
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18052 Định dạng: PDF
Designing Web services with the J2ee 1.4 Platform : JAX-RPC, SOAP, and XML technologies
Tác giả: Sin Inderjeet,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0321205219
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7997 Định dạng: CHM
Windows XP networking
Tác giả: Cohen Kackie,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0321205634
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8072 Định dạng: CHM
XML and Java Developing Web Applications
Tác giả: Hiroshi Maruyama,
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201485435
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7917 Định dạng: CHM
Smart Client Deployment with Clickonce : Deploying Windows Forms Applications with Clickonce
Tác giả: Noyes Brian,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321197690
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17995 Định dạng: PDF
C++ Network Programming : T.1- Mastering Complexity with ACE and Patterns
Tác giả: Schmidt Douglas C,
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Addison Wesley , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0201604647
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7918 Định dạng: CHM
Exceptional C++ : 47 Engineering Puzzles, Programming Problems, and Solutions
Tác giả: Sutter Herb,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201615622
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7919 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục