Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 232 kết quả (0.3600025 giây)
Electric circuits
Tác giả: James WNilsson,
Thông tin xuất bản: NY : Addison Wesley , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Object-oriented software engineering : a use case driven approach
Tác giả: Ivar Jacobson,
Thông tin xuất bản: England : Addison Wesley , 1993
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0201544350
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Courrègsf
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Addison Wesley , 2000
Ký hiệu phân loại: 746.92
Problem Solving and Structured Programming in Pascal
Tác giả: Koffman Elliot B,
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley , 1982
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201038935
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
The unified modeling language reference manual
Tác giả: Rumbaugh James,
Thông tin xuất bản: Reading : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 020130998X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6594 Định dạng: PDF
Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect
Tác giả: Black Rex,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0201748681
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6699 Định dạng: CHM
Eclipse modeling framework : a developer's guide
Tác giả: Budinsky Frank,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0131425420
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6704 Định dạng: CHM
.NET patterns : architecture, design, and process
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0321130022
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6706 Định dạng: CHM
Optical network control
Tác giả: Bernstein Greg,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 0201753014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6707 Định dạng: CHM
From Java to C# : a developer's guide
Tác giả: Mok Heng Ngee,
Thông tin xuất bản: NY : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321136225
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6710 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục