TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Quản trị kinh doanh quốc tế (45 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức sau: - Đại cương về kinh doanh quốc tế trong thị trường toàn cầu. - Ảnh hưởng của các môi trường chính trị, luật pháp, văn hóa đối với kinh doanh quốc tế và cách thức tiếp cận, nghiên cứu những môi trường này. - Thiết lập các chiến lược kinh doanh chủ yếu của các công ty đa quốc gia và cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài. - Xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế theo chức năng (maketing, tài chính, sản xuất, nguồn nhân lực) nhằm chiếm lĩnh thị trường thế giới.
 
Các câu hỏi đáp về lĩnh vực quản trị kinh doanh / Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức / Trần Điệp Kiều Ngân; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH,  2020
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam / Kee Young Kim (hiệu đính học thuật)...[Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Kinh tế luật - Đại học Quốc gia thành phố Hô Chi Minh / Bùi Đức Hòa; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Complete MBA for dummies / by Kathleen Allen and Peter Economy.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2008
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Contemporary Issues and Research in Operations Management
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Digital Communication Management
Thông tin xuất bản: IntechOpen  2018
Ký hiệu phân loại: 658.45
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Giáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tế / Hà Nam Khánh Giao.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2012
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình cao học quản trị kinh doanh quốc tế / Hà Nam Khánh Giao.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh: ứng dụng trong nghiên cứu : dành cho chương trình tiến sĩ / Nguyễn Văn Thắng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2015
Ký hiệu phân loại: 658.001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Giáo trình quản trị logistics : Dùng cho ngành kinh tế và quản trị kinh doanh / Đặng Đình Đào...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
How to get into the top MBA programs / Richard Montauk.
Thông tin xuất bản: New York : Prentice Hall Press,  2010
Ký hiệu phân loại: 658.00711
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Human Resource Planning for the 21st Century
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Hướng dẫn giảng dạy các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam / Kee Young Kim...[Và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2011
Ký hiệu phân loại: 658.007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Leadership
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.4092
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Lý thuyết quản trị kinh doanh : giáo trình / Mai Văn Bưu chủ biên, Phan Kim Chiến chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Lý thuyết quản trị kinh doanh : Giáo trình / Mai Văn Bưu, Phan Kim Chiến.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2001
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
MBA in a day : what you would learn at top-tier business schools, if you only had the time! / Steven Stralser.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
MBA in a day : what you would learn at top-tier business schools, if you only had the time! / Steven Stralser.
Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Mba trong tầm tay chủ đề quản trị kinh doanh = The portable MBA in management second edition / Allan R.Cohen; Hoàng Hà, Mai Hiên,Nhật An (dịch); Trịnh Đức Vinh (hiệu đính)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa quản trị kinh doanh đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh / Hồ Thị Bích Tuyền; Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Văn Lang / Trần Hồng Nhựt Minh; Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
 
Nội san khoa học sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Organizational Conflict
Thông tin xuất bản: IntechOpen,  2018
Ký hiệu phân loại: 658.4053
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Quản trị kinh doanh (Nguyên lý chung cho các loại hình doanh nghiệp) : Giáo trình / Nguyễn Thành Độ chủ biên, Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2004
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thành Độ chủ biên, Nguyễn Ngọc Huyền chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh Tế Quốc Dân,  2007
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh / Nguyên Thảo, Trung Nguyên.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh dịch vụ từ góc nhìn marketing / Hà Nam Khánh Giao, Phạm Quang Vinh, Ao Thu Hoài.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông,  2019
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh học và quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản : Song ngữ Nhật - Việt / Yoshiaki Takahashi; Nguyễn Thu Hằng , Nguyễn Trung Hiếu (dịch)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức ,  2009
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh quốc tế / Bùi Lê Hà...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh quốc tế / Nguyễn Thùy Giang, Trần Thị Trang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh quốc tế / Nguyễn Thùy Giang, Trần Thị Trang
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh quốc tế / Nguyễn Thùy Giang, Trần Thị Trang.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Quản trị kinh doanh quốc tế : bối cảnh toàn cầu hóa lý thuyết & khảo cứu tình huống hiện đại dành cho sinh viên, nhà quản lý công ty / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  2014
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh sản xuất và tác nghiệp / Nguyễn Văn Dung.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị kinh doanh trong thương mại điện tử / Vũ Hoàng Lien.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện,  2002
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Quản trị sản xuất : Bài giảng / Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2007
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Thái Trí Dũng.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2012
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội,  2001
Ký hiệu phân loại: 658.0019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 30 day MBA in business finance : your fast track guide to business success / Colin Barrow.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 30 day MBA in international business : your fast track guide to business success / Colin Barrow.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelpia : Kogan Page,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
The 30 day MBA in marketing : your fast track guide to business success / Colin Barrow.
Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia : Kogan Page,  2016.
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
 
Thực hành thương mại điện tử / Khoa Quản trị Kinh doanh.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Tình huống về quản trị kinh doanh / Trần Thị Vân Hoa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 658
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng