TÀI LIỆU THEO NGÀNH

Ngành: Marketing (96 môn)

Môn học

Môn: Luật kinh doanh (205 tài liệu)

Mô tả chi tiết: Đây là học phần quan trọng thuộc nhóm kiến thức cơ sở cho các ngành kinh tế, tài chính, gồm một số nội dung cơ bản về: chủ thể kinh doanh, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, phá sản
 
145 câu hỏi - đáp cơ bản về luật doanh nghiệp năm 2020 / Trần Viết Long, Nguyễn Vinh Huy, Nguyễn Văn Tứ.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Anderson's business law and the legal environment : standard volume / David P. Twomey, Marianne Moody Jennings.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bình luận án các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty / Phạm Hoài Huấn, Lê Nhật Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật ,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bộ nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 / Nguyễn Minh Hằng,... [và những người khác] (dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển bách khoa,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Bồi thường thiệt hại phi vật chất do vi phạm hợp đồng kiến nghị sửa đổi luật thương mại 2005 / Nguyễn Bá Lê Dũng...[và những người khác]; Nguyễn Chí Thắng(GVHD)
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Business : Its Legal, Ethical, and Global Environment / Marianne M Jennings.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business : its legal, ethical, and global environment / Marianne Moody Jennings.
Thông tin xuất bản: Mason, Ohio : Thomson/West,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law / Ewan MacIntyre.
Thông tin xuất bản: Harlow, England : New York : Pearson Longman,  2011.
Ký hiệu phân loại: 346.4207
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law / M. Neil Browne , Nancy Kubasek
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law : text and cases / Kenneth W. Clarkson, University of Miami; Roger LeRoy Miller, Institute for University Studies, Arlington, Texas; Frank B. Cross, Herbert D. Kelleher, Centennial Professor in Business Law, University of Texas at Austin.
Thông tin xuất bản: Stamford, CT : Cengage Learning,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law : the ethical, global, and e-commerce environment / .Jane P. Mallor ... [et al.
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law : the ethical, global, and e-commerce environment / Jane P. Mallor ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Business law : with UCC applications / Gordon W. Brown, Paul A. Sukys.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Các hợp đồng thương mại thông dụng / Nguyễn Mạnh Bách.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm nang kinh doanh và quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân hướng dẫn chi tiết mới nhất thi hành luật doanh nghiệp / Quốc Cường (Hệ thống hoá)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Cẩm Nang pháp luật dành cho doanh nghiệp tiền lương - bảo hiểm - thuế - các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ - hóa đơn, chứng từ, thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong doanh nghiệp / Tăng Bình, Ái Phương (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Căn cứ áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại theo pháp luật thương mại / Phạm Thị Hoàng Nhi; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Căn cứ hủy phán quyết trọng tài theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thanh Nghị; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chế định mất quyền phản đối trong tố tụng trọng tài thương mại / Đỗ Diệp Anh Phi; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo luật thương mại 2005 / Nguyễn Vũ Hồng Duyên; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo luật thương mại 2005 / Lê Hồng Phúc; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo luật thương mại 2005 / Mai Trần Niên Thảo; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của luật thương mại 2005 / Mai Thị Thảo; Lê Thị Minh Thư (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Chinese business law / edited by Yuanshi Bu.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Hart,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Chủ thể có quyền thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam / Phạm Ngọc Chiến; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Commercial and business organisations law in Papua New Guinea / John T. Mugambwa, Harrison A. Amankwah, C.E.P. (Val) Haynes.
Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge-Cavendish,  2007.
Ký hiệu phân loại: 346.95307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Controlling capital : public and private regulation of financial markets / edited by Nicholas Dorn.
Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge,  2016.
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Đại diện thương nhân theo luật thương mại 2005 / Trần Thị Mỹ Hương; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đại diện thương nhân theo pháp luật Việt Nam / Lâm Thị Cẩm Tiên; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đăng ký doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 / Lê Thị Thanh Hiếu; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Đề cương bài giảng môn Luật kinh doanh / Phạm Thị Hồng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : ,  2012
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Die Business Judgement Rule : Auslegung der Legalitätspflicht bei unklarer Rechtslage
Thông tin xuất bản: Wiesbaden, Germany : Springer Nature,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Die Business Judgement Rule [electronic resource] : Auslegung der Legalitätspflicht bei unklarer Rechtslage / von Max Willen.
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden : Imprint: Springer Gabler,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Điều khoản đặc biệt trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế / Huỳnh Thị Kiều Tiên; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Điều kiện hủy bỏ hợp đồng theo luật thương mại 2005 / Phan Hồng Hải; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Doing business 2013 : smarter regulations for small and medium-size enterprises. / International Finance Corporation, World Bank
Thông tin xuất bản: Washington, D. C. : World Bank : International Finance Corporation,  2013
Ký hiệu phân loại: 346.0652
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Doing business 2017 : equal opportunity for all : comparing business regulation for domestic firms in 190 economies. / World Bank Group
Thông tin xuất bản: Washington, DC : World Bank,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Dynamic business law : summarized cases / Nancy K. Kubasek ... [et al].
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill,  2013
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Dynamic business law : the essentials / Nancy K. Kubasek, Bowling Green State University; M. Neil Browne, Bowling Green State University; Lucien J. Dhooge, Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology; Daniel J. Herron, Miami University; Linda L. Barkacs, University of San Diego Diego.
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Education,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essentials of business law / Ewan MacIntyre.
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Education,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.4207
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Essentials of business law and the legal environment / Richard A. Mann, The University of North Carolina at Chapel Hill, Member of the North Carolina Bar; Barry S. Roberts, The University of North Carolina at Chapel Hill, Member of the North Carolina and Pensylvania Bars.
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Cengage Learning,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
E-Z rules for the Bankruptcy Code : with selected provisions from the Uniform Fraudulent Conveyances Act and Article 9 of the Uniform Commercial Code / Jack S. Ezon, Jeffrey S. Dweck.
Thông tin xuất bản: Austin : Wolters Kluwer Law & Business,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Bích Thảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài / Bùi Quang Đăng; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại / Đặng Phương Thảo; Nguyễn Đức Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài / Lương Võ Minh An; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế tại Việt Nam bằng trọng tài thương mại / Lê Huyền My; Nguyễn Đức Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp : Phần chuyên sâu / Học viện tư pháp, Ngô Hoàng Oanh,...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp ,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật kinh doanh / Võ Phước Long (chủ biên), NguyễnTriều Hoa, Dương Kim Thế Nguyên.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật thương mại . T. 2 / Bùi Ngọc Cường chủ biên...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình luật thương mại . T.1 / Bùi Ngọc Cường , Đồng Ngọc Ba, Vũ Đặng Hải Yến
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam ,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Giáo trình luật thương mại . Tập 1 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thương mại . Tập 1 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Luật Thương mại. Tập1 / Nguyễn Viết Tý (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công an nhân dân,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên)...[và những người khác]
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Giới thiệu luật kinh doanh nước Anh = Business law / A.A. Painter, R.G. Lawson.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê,  1997
Ký hiệu phân loại: 346.4107
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo luật thương mại 2005 / Đoàn Ngọc Uyên Phương; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện chế định phạt vi phạm trong pháp luật hợp đồng thương mại Việt Nam / Trần Thị Hiếu; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại trong tranh chấp kinh doanh thương mại / Phan Thị Phương Tuyền; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hợp đồng mua bán hàng hóa trong kinh doanh thương mại vô hiệu hóa pháp luật Việt Nam / Hoàng Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam / Võ Thị Diệu Ái; Nguyễn Chí Thắng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn tài sản trong các loại hình doanh nghiệm năm 2010.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và những điểm mới giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp cần biết / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Hủy hợp đồng theo luật thương mại / Nguyễn Thị Kim Anh; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Incorporate your business / Anthony Mancuso.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Nolo,  2004
Ký hiệu phân loại: 346.7306622
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Incorporate your business / Cooke Robert A.
Thông tin xuất bản: [kđ] : J. Wiley,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
International commercial law / John Shijian Mo.
Thông tin xuất bản: Chatswood, N.S.W. : LexisNexis Butterworths,  2003.
Ký hiệu phân loại: 346.070
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Introduction to business law / Jeffrey F. Beatty, Susan S. Samuelson.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Introduction to business law / Lucy Jones.
Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press,  2013
Ký hiệu phân loại: 346.4207
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Inventor's guide to law, business taxes / Stephen Fishman.
Thông tin xuất bản: kd : Nolo,  2003
Ký hiệu phân loại: 346.7365
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Kỹ năng giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại / Mai Xuân Minh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế trong giao dịch kinh doanh và giải quyết tranh chấp hợp đồng theo các quy định mới và luật Trọng tài thương mại - 171 mẫu văn bản, hợp đồng mới nhất / Hoàng Anh (tổng hợp và hệ thống hoá).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Law 8111 : Advanced insolvency law and practice II.
Thông tin xuất bản: Autraylia : University of Southern Queensland,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Law in commerce / Brendan J. Sweeney, Jennifer O'Reilly.
Thông tin xuất bản: Chatswood, N.S.W. : LexisNexis Butterworths,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Legal forms for starting & running a small business / by Fred Steingold.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.73/06520269
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Legal forms for starting running a small business / Fred Steingold.
Thông tin xuất bản: [kđ] : Nolo,  2004
Ký hiệu phân loại: 346.730652
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Legal guide for starting & running a small business / by Fred S. Steingold ; edited by Ilona Bray.
Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Legal guide for starting running a small business / Fred Steingold.
Thông tin xuất bản: kd : Nolo,  2003
Ký hiệu phân loại: 346.730652
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luận giải về luật doanh nghiệp năm 2014 : 36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp / Trương Thanh Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật : Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2013
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật các tổ chức tín dụng (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật các tổ chức tín dụng : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 : được sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư pháp,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.073
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật đầu tư
Thông tin xuất bản: H. : Tư pháp,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : tình huống - dẫn giải-bình luận / Phạm Hoài Tuấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-07-2006) / Quốc Cường, Thanh Thảo.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp (Hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) Song ngữ Việt - Anh = : Current law on enterprises (in 2014) Vietnamese - English / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp nhà nước
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2003
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải,  2002
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng 01-07-2015 / Vũ Duy Khang (biên soạn).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2011
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành (cập nhật các văn bản mới nhất năm 2021) / Lê Phương (hệ thống).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên), Trần Thanh Tùng, Lê Nhật Bảo.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia sự thật ,  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên)...[và những người khác].
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật doanh nghiệp.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh / Lê Học Lâm, Lê Ngọc Đức.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh / Nguyễn Thành Đức (chủ biên) ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật kinh doanh / Nguyễn Thành Đức (chủ biên) ... [và những người khác].
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật kinh doanh / Phan Thị Mỹ Hạnh.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2014
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật kinh doanh / Phan Thị Ngọc Thuận
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật ,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh : bài giảng học phần / Cao Thuỳ Dương.
Thông tin xuất bản: H. Bách khoa Hà nội,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật Kinh Doanh : Giáo trình / Trần Văn Thu.
Thông tin xuất bản: Đà Lạt : Đại học Đà Lạt ,  2001
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật kinh doanh Việt Nam / Nguyễn Quốc Sỹ, Nguyễn Văn Nông.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản (hiện hành) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2014
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật phá sản.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tư Pháp,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thương mại
Thông tin xuất bản: Hà Nội. : Chính trị Quốc gia,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thương mại
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia,  2009
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thương mại (hiện hành) (sửa đổi năm 2017) / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thương mại / Khoa luật.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Luật thương mại / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2012
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật thương mại 3 (Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và luật về phá sản) / Dương Kim Thế Nguyên.
Thông tin xuất bản: Cần Thơ : Đại học Cần Thơ ,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật trọng tài thương mại / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Chính trị quốc gia sự thật,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Luật trọng tài thương mại năm 2010 / Quốc Cường (sưu tầm và hệ thống hoá)
Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Managers and the law : a guide for business decision makers / Lynden Griggs, Eugene Clark, Ian Iredale.
Thông tin xuất bản: Sydney : Lawbook Co,  2003
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Master business guide to South East Asia : Singapore, Malaysia & Indonesia / CCH Asia Pte Limited.
Thông tin xuất bản: Singapore : CCH Asia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế : Sách tham khảo / Vũ Quang (Chủ biên), Nguyễn Văn Lâm.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa Hà Nội,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế = Principles of International Commercial. / Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế; Lê Nết (dịch)
Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh,  1999
Ký hiệu phân loại: 346.070
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại có yếu tố nước ngoài / Huỳnh Thị Khánh Linh; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật doanh nghiệp : Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương Nhật Quang.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí,  2016
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật về bảo vệ con nợ trong thủ tục phá sản / Trần Thị Quỳnh Như; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về bổ trợ tư pháp trong tố tụng trọng tài thương mại / Nguyễn Nhật Anh; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng trong thương mại / Phạm Hồng Nhung; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành Công ty Cổ phần / Tạ Thiên Nguyên Thư; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế / Võ Thị Mỹ Anh; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Diệu; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại - thực trạng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật / Nguyễn Thị Ngọc Trân; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về doanh nghiệp / Khoa luật Hutech.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hợp đồng tín dụng / Diệp Tiểu Lam; Đoàn Trọng Chỉnh (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.073
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong hoạt động thương mại / Nguyễn Thị Nhường; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam / Lê Thị Thanh Ngân; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại tại Việt Nam / Đoàn Huỳnh Thảo Uyên; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng đại lý thương mại và thực tiễn áp dụng / Nguyễn Văn Di; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa trong hoạt động thương mại / Nguyễn Ngọc Trâm; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại / Lê Thị Ý Duyên; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng thương mại / Lê Thị Như Huỳnh; Đào Thu Hà (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh thương mại và việc hoàn trả tài sản khi hợp đồng vô hiệu trong kinh doanh thương mại / Lê Đỗ Nam Phương; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về hủy phán quyết trọng tài thương mại / Nguyễn Trần Thanh Trúc; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã tại tòa án / Nguyễn Chí Đạt; Nguyễn Thị Bích Phượng (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về phá sản, giải thể và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh / Khoa Luật.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2016
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
 
Pháp luật về thành lập và đăng kí doanh nghiệp / Nguyễn Thị Nhớ; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở tòa án nhân dân / Nguyễn Ngọc Minh Thư; Bành Quốc Tuấn (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về thủ tục thi hành phán quyết trọng tài / Nguyễn Thị Châu Hân; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về tố tụng trọng tài thương mại tại ICC và công nhận, cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam / Đoàn Ngọc Đan Vy; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật về trọng tài thương mại / Trần Minh Ngọc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp luật Việt Nam về khuyến mại trong hoạt động thương mại / Lưu Thị Huyền Đức; Lưu Thị Huyền (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại : sách chuyên khảo. / Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Chính trị Quốc Gia,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp lý trong kinh doanh : nắm luật chơi để chiến thắng trên thương trường Việt Nam / Nguyễn Văn Lộc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hồng Đức,  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Pháp lý trong kinh doanh. tập 5 - lối đi nào hợp pháp trong thế trận toàn cầu / Nguyễn Văn Lộc.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới,  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Protect your great ideas for free! : free steps for protecting the valuable ideas generated by every business owner, entreprenuer [sic], inventor, author, and artist / J. Nevin Shaffer, Jr.
Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press,  c2007.
Ký hiệu phân loại: 346.73048
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quá trình và nội dung thay đổi cơ bản của luật trọng tài Việt Nam để phù hợp với xu hướng thế giới / Phan Thị Băng Tâm; Nguyễn Đức Quang (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh / Đỗ Đăng Khoa.
Thông tin xuất bản: TP. HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy định mới nhất về in, phát hành và sử dụng hóa đơn / Bộ Tài Chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy định mới về thương mại điện tử / Nguyễn Lệ Huyền (biên tập nội dung)
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Quy định pháp luật về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc Gia ,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.077
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Resistance and change in the international law on foreign investment / M. Sornarajah, CJ Koh Professor of Law, National University of Singapore.
Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambridge University Press,  2015.
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
RMIT commercial law : LAW2447, LAW2442 / compiled by Jason Charles Vladusic.
Thông tin xuất bản: Sydney : Lawbook,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách chuyên khảo pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Đào Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách hướng dẫn học tập môn Luật doanh nghiệp = COURSE BOOK - SUBIECT: LAW ON ENTERPRISES / Đào Thị Thu Hằng (chủ biên), Lê Thị Hiền Hoa.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2020
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sách tham khảo pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Đào Thị Thu Hằng.
Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
So sánh luật doanh nghiệp năm 2020 với luật doanh nghiệp năm 2014 / Phạm Thanh Hữu.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2021
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Start a business in California : +CD-ROM / by John J. Talamo and Mark Warda.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill : Sphinx Pub.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 346.794/065
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Start a business in Florida / Mark Warda.
Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. : Sphinx Pub.,  2006.
Ký hiệu phân loại: 346.759065
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Sự cần thiết áp dụng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam / Vũ Anh Sao
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2017
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
 
Thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam / Trần Diễm Linh; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
The Business Guide to Legal Literacy : What Every Manager Should Know About the Law / Hanna Hasl-Kelchner
Thông tin xuất bản: New Jersey : Wiley, John & Sons, Incorporated,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal & regulatory environment of business / O. Lee Reed ... [et al.].
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed ... [et al.].
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed ... [et al]
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal and regulatory environment of business / O. Lee Reed...[et al]
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill/Irwin,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal environment of business / Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, Frances L. Edwards.
Thông tin xuất bản: Mason, OH : South-Western Cengage Learning ,  2012
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal environment of business / Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, Frances L. Edwards.
Thông tin xuất bản: USA : Thomson South-Western,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.7307
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The legal environment of business : a managerial approach : theory to practice / Sean P. Melvin.
Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin,  2011
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
The small business start-up kit / Peri H. Pakroo; Marcia Stewart.
Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Nolo,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.73
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Thi hành phán quyết của trọng tài thương mại theo luật trọng tài thương mại 2010 / Nguyễn Hiểu Kha; Nguyễn Minh Nhựt (Giảng viên hướng dẫn).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thỏa thuận trọng tài theo luật trọng tài thương mại 2010 / Trần Uyên Trâm; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thủ tục đăng kí doanh nghiệp theo pháp luật tại Việt Nam / Dương Thanh Vâng; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo luật phá sản 2014 / Phạm Thị Phương Linh; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thủ tục thành lập và đăng kí doanh nghiệp. Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Quỳnh Trang; Nguyễn Văn Thạch (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005 / Trần Thị Hoàng; Nguyễn Thành Đức (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2019
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Tìm hiểu luật đầu tư / Nguyễn Thành Long.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động,  2007
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật doanh nghiệp : có hiệu lực từ ngày 1 tháng 01 năm 2000 / Phan Đình Khánh
Thông tin xuất bản: H : Tài chính,  1999
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật phá sản
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2006
Ký hiệu phân loại: 346.078
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 ( Song ngữ Việt - Anh ) / Nhiều tác giả.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội,  2005
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Trách nhiệm pháp lý và các biện pháp xử lý khi thực hiện không đúng hợp đồng thương mại / Nguyễn Duy Thành; Nguyễn Minh Nhựt (GVHD).
Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH  2018
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
 
Transnational commercial law : text, cases, and materials / edited by Roy Goode, Emeritus Professor of Law, University of Oxford, and Emeritus Fellow of St. John's College, Oxford; Herbert Kronke, Professor of Law and Director of the Institute for Comparative Law, Conflict of Laws and International Business Law at Heidelberg University; Ewan McKendrick, Registrar of the University of Oxford, Professor of English Private Law and Fellow of Lady Margaret Hall, Oxford.
Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press,  2015
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Tuyển tập một số văn bản về trọng tài và hòa giải thương mại / Đào Thị Ánh Nguyệt,...[và những người khác] (biên dịch).
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Từ điển bách khoa,  2010
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Văn bản mới hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2005 / Tập thể tác giả chủ biên.
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
 
Vietnam investors' guide : business law / David Lim, Dao Nguyen.
Thông tin xuất bản: : CCH Asia,  2008
Ký hiệu phân loại: 346.07
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật